ANKETA

Motivem této ankety, je snaha dělat časopis co nejlépe. Také by mohla zodpovědět otázku. kdo vlastně časopis čte. Tedy ona, tolik potřebná zpětná vazba. Můžete odpovědět na všechny otázky, nebo třeba jen na jednu. Vězte, že každá reakce je vítaná a za každou odpověď vám moc děkuji.

 
Zkuzte Inspiraci ohodnotit. (Čím víc doprava, tím víc bodů.)
obecně:
foto:
   
texty:
grafika:
ovládání:
Co vás v Inspiraci zaujalo?
nic
Co vám v Inspiraci chybí?
nic
Naštvalo vás v Inspiraci něco?
anone co? 
Považujete některou rubriku za zbytečnou?
anone jakou? 
 
Chcete do Inspirace něčím přispět?
anone
  poesií 
povídkou
esejem
recenzí
rozhovorem
glosou
něčím jiným


Kolik je vám let?
do 20do 30do 40do 50nad 50
mužžena

 
Vaše vzdělání? 
   
Chcete při aktualizaci Inspirace dostávat E-mailem zprávu?

Říká vám něco slovo ICHTHYS
a symbol ryby?
 anone
 

     
 

  anone
 E-mail 

Volné místo, napište cokoli.