REFLEXE PODOTEKY
 
EXTÉMISTÉ?
 
Praha zažívá horečné přípravy. Ovšem nejen na světové setkání finančníků, ale také na příjezd, dle mínění mnohých kompetentních osob, všeho schopných extremistů.
 
Dovolil bych si položit několik drobných otázek, na něž však nenabídnu žádné odpovědi:
 
Jsme loajální občané, kteří věří spíše pánům v šedých oblecích?
 
Nebo bychom byli ochotni jít demonstrovat, podobně jako ministr životního prostředí?
 
Mohou mít odpůrci MMF - anarchisté, komunisté a členové ekologických hnutí pravdu?
 
Nebo si řekneme, že pravda je někde uprostřed?
 
Nebo budeme škodolibě sledovat, co se zase semele?
 
Anebo si zopakujeme obligátní větičku, že politika je špína, a tak se do ní nebudem míchat, abychom se neušpinili?
 
Anebo se máme tvářit jako ti, kteří jsou povzneseni nad žabomyší spory tohoto světa?
 
A jsou hladomory v Africe skutečně tak žabomyšími problémy?
 
A co vlastně v této situaci znamená neplout s proudem?

MaŠ

předchozí stránka (Řešení kosmetická a radikální)následující stránka (Výzva a vize)