ODKAZY
 
Odkazy na další www stránky
 
Zde můžete nalézt odkazy na stránky, které sice nemusí vždy plně vyjadřovat moje názory a postoje, ale přesto je považuji za zajímavé, či závažné.
(odkazy jsou řazeny abecedně)

Pokud víte o zajímavých stránkách, nebo o změnách těch stávajících, dejte mi o tom vědět!

 
AD
Internetová podoba známého časopisu, jehož podtitul zní "křesťanství a svět". Obsahuje též stránku s odkazy, které jsou navíc vybaveny rozsáhlým komentářem.
http://www.portal.cz/ad/

BIBLE PRO DNEŠEK
Bible pro dnešek Pozvání - Církevne-teologická osobní stránka Dr.Petra Kocny, software pro studium Bible
http://www.volny.cz/kocna/mainetf.htm

Evangelický časopis pro mládež
Časopis pro mládež Českobratrské církve evangelické. Vychází jednou měsíčně a rozhodně stojí za pravidelné a pečlivé čtení.
http://bratrstvo.evangnet.cz

CAMIL
Velmi dobře udělané osobní stránky, které nabízí sympatické pohledy, názory úvahy mladého křesťana. Určitě stojí za návštěvu.
http://www.mujweb.cz/www/camil/

CÍRKEV BRATRSKÁ
Oficiální stránky Církve bratrské
http://www.cb.cz

ČÍTANKA
Pravidelně aktualizované webové stránky, na kterých si můžete přečíst množství nejrůznější literatury. Mimojiné od Komenského, Puškina, Havlíčka, Tostoje, Marca Pola, Josepha Flavia. Určitě stojí za návštěvu, také proto, že mnohé texty nějakým způsobem souvisí s křesťanstvím.
http://www.citanka.cz

EFFATHA
ISE (Informační servis Effatha). Stránky obsahují nejen informace o pěveckém sboru, jehož jméno nesou, ale také množství informací o dění v Církvi bratrské, články a texty Davida Nováka, nabídku nakladatelství Návrat domů, křesťanský humor, odkazy na křesťanské www stránky, atp.
http://www.effatha.cz

ECHO 2000
Časopis sboru CB z Husince. Vychází jednou za dva měsíce a stojí za návštěvu.
http://www.hyperlink.cz/echo2000/

původní Evangnet
Původní Evangnet. Přesto, že již poměrně dlouhou dobu není udržován, se odkazy tam umístěné mohou hodit
http://www.etf.cuni.cz/~tomasek/evangnet/

evangnet--logo
Nový Evangnet, který však s tím původním příliš nesouvisí. Funguje jako server pro sborové webové stránky ČCE.
http://www.evangnet.cz

GETSEMANY
Sympatický katolický internetový on-line občasník, usiluje o kultivovaný dialog s každým, kdo má zájem. Přestože nebyl delší dobu aktualizován, stojí za návštěvu.
http://www.clavis.cz/getsemany/

GOSPEL
Slovenské webové stránky věnované gospelu. Velice rozsáhlý zdroj.
http://www.gospel.sk

CHRISTNET
Asi nejrozsáhlejší české křesťanské stránky. Obsahující mnoho informací o křesťanství a pro křesťany, křesťanský chat, didkusní skupiny, atp. Mj. také adresář křesťanských stránek. Určitě stojí za návštěvu.
http://www.christnet.cz

OBOROH
Webové stránky v slovenčině, mající v záhlaví tento text:
Oboroh je vynikajúca česká folkrocková skupina, tu o nej nájdeš kopu informácií - info o koncertoch a akciách, texty piesní, akordy na gitaru, fotografie členov skupiny, ukážky skladieb vo formáte mp3 atď...
Rozhodně stojí za návštěvu!

http://www.lux.sk/luxovia/miso/Oboroh/

OKIS
Otevřený křesťanský informační server - Množství informací týkajích se křesťanství, také stránka s odkazy. Stojí za návštěvu.
http://www.okis.cz

IMMANUEL
Zajímavý pokus o křesťanský web
http://immanuel.yo.cz

JERONÝM
Pevecký sbor Jeroným - Pozvání, informace, hudební ukázky pro RealAudio amatérského peveckého sboru Jeroným v Praze.
http://www.volny.cz/kocna/jeron/jeron1.htm

kazatelská stanice ČCE v KAPLICI
Webové stránky kazatelské stanice ČCE v Kaplici
http://ccekaplice.hyperlink.cz

PALEO
Server obsahující mj. velmi kvalitní a obsáhlé stránky Čajík, věnované čaji a čajovnám. Z dalšího zmíním fotogalerii MUHANET. Na tomto serveru byla také dříve umístěna Inspirace. Stojí za návštěvu.
http://www.paleo.cz

PekoWeb
Rozcestník obsahující odkazy na všechny stránky dr Kocny. Lze zde naléz jak stránky věnované tvorbě www a lékařství tak i stránky věnované Bibli a ČCE.
http://www.1lf.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm

PĚTNÍK
Webové stránky vokálního uskupení Pětník. Mj. si zde můžete poslechnout písničky z repertoáru Pětníku.
http://petnik.internetfolk.cz

POEZIE
Stránky s křesťanskou poesií.
http://www.cdipraha.cz/bjb/poezie/

POEZIE
Další stránky s týmž názvem. Jde o poesii mladého věřícího autora. Její výběr si můžete přečíst i v Inspiraci.
http://staff.vscht.cz/~pluharj/

PROSTOR
Internetový literární časopis. Jak je psáno kdesi na úvodní stránce tohoto časopisu, snaží se vyplnit mezeru, která je na českém internetu v oblasti literárních časopisů.
http://prostor.pinknet.cz

RAM ADONAI
Oficiální webové stránky výborné křesťanské rockové kapely Ram Adonai. Mimo jiné zde můžete poslouchat písničky RA v Real audio.
http://www.ramadonai.cz

sbor CB NÁCHOD
Webové stránky sboru CB v Náchodě. Rozhodně stojí za návštěvu. Mimojiné tam lze shlédnout kreslené vtipy ze soutěže BRATR PALEČEK.
http://web.telecom.cz/cbnachod/

ČCE Praha 10 - Strašnice
Webové stránky farního sboru Českobratrské církve evangelické, Praha 10 - Strašnice.
http://www.volny.cz/kocna/sbor/sbor1.htm

SEDMÁ GENERACE
Internetová obdoba společensko - ekologického měsíčníku "Hnutí duha". Jak i název napovídá, netýká se tento časopis pouze témat ekologických, ale snaží se o jakýsi přesah. Doporučuji vám překonat odpor k "ekologickým fanatikům" a začíst se do stránek tohoto periodika.
http://www.ecn.cz/duha/generace/generace.htm

STRÁNKA OMILOSTNĚNÉHO HŘÍŠNÍKA
Zajímavá stránka, obsahující svědectví o znovuzrození jednoho člověka.
http://cita.omnis.cz/cita.html

THEOPHILOS
Stránky věnované skvělému biblickému sowtvare.
http://www.theophilos.sk

VÍRA
Stránky obsahující množství informací týkajích se křesťanství, příspěvky a články autorů známých i neznámých, obsahuje také stránku s odkazy. Určitě stojí za návštěvu.
http://www.vira.cz

Vydavatelství ROSA
Křesťanské vydavatelství audio a video. Katalog Rosy obsahuje jak vlastní, tak přejaté nahrávky moderní křesťanské hudby, v širokém rozmezí stylů (počínaje folkem, přes pop, rock, jazz až k technu), křesťanské video (hrané filmy, dokumenty, záznamy koncertů). Samostatnou kapitolou Rosy je i nabídka vážné hudby. Stránky osahují také informace o časopisu TÓN, koncertech, klubu Rosy, také rozhovory a recenze.
http://www.rosamusic.cz

Obsah