REFLEXE PODOTEKY
 
VÝZVA A VIZE
 
Ze zámeckého parku v Českém Krumlově Jakým směrem se bude Inspirace ubírat dál? Pokud jste si přečetli úvodník, tak už něco víte. Ovšem i pokud, tak jako já, úvodníky přeskakujete, tak jste jistě nepřehlédli onu výzvu umístěnou na stránce OBSAH a také novou ikonku. Jak už jsem řekl v úvodníku, dozná zřejmě Inspirace určitých změn. Ty změny by měly probíhat ve dvou rovinách. Tou první bude pochopitelně působení nových redaktorů, samozřejmě pouze v případě, že se nějací nebo nějaké objeví, a tou druhou by měla být změna způsobu vydávání Inspirace.
 
     Doposud vycházela Inspirace nejprve v papírovém vydání a potom jsem jej převedl do internetové verze. Rozhodl jsem se tento postup obrátit. Nejprve by měla vyjít Inspirace na internetu a to navíc ne jako kompletní číslo, ale tak, že by jednotlivé články a příspěvky byly zveřejňovány průběžně. Myslím, že takový způsob lépe vyhovuje možnostem internetového časopisu. Vydávání papírové verze by se však tato změna neměla výrazně dotknout. Dosavadní internetová podoba cyklických čísel by ovšem také měla být zachována a měla by být stále dostupná na nynější adrese: http://inspirace.zde.cz. V navigačním framu ovšem přibyla jedna ikonka: průběžná verze. Právě pomocí této ikonky se dostanete do zmíněné průběžné verze. Ta by také měla být přístupná pomocí adresy http://inspi.zde.cz.

MaŠ

předchozí stránka (Extrémisté?)následující stránka (O novosti nových hitů)