archiv

 

Eva Šťastná

 

Adame

Adame
tady kost tvých kostí
       tělo z tvého těla

Adame
tady krev tvé krve
       dech tvého dechu

Adame
tady srdce z tvého srdce
       ústa z tvých úst

Adame
tady cit z tvých citů
       žár z tvého žáru

Adame
ty jsi mne stvořil
tys mi dal formu

a já stvořila tebe
dlaní jsem hnětla tvou duši
dechem jsem česala tvůj pohled
vůní jsem zbarvila tvůj hlas
vlasy jsem vytřpytila tvou něhu
úsměvem jsem rozryla tvé srdce

Hospodin mi tě dal
abych dokončila jeho stvořitelské dílo
připoutal mne k tobě
pavučinou
    pevnější než ocel
        a do ruky mi dal zbytek prachu šestého dne

Adame stvořila jsem si tě
      a Hospodin do té formy
              vdechl duši živou

 

EVA

Adam spí
         tvrdě
             tvořivě
Z jeho těla je rozen život
poprvé a naposledy v dějinách z těla muže

Jedno žebro chybí
          a Bůh to co vzal
                   rozmnožil

Adam spí a je to spánek života
-     Adame probuď se!
------ KDO JSI?
------- Já jsem EVA

 

Učiňme člověka

Učiňme člověka
     aby   byl naším obrazem
             Božím obrazem

tak aby   znal dobro
             rozeznal krásu
             uměl milovat
srdce se mu chvělo v úžasu
             oči se mu třpytily v obdivu
             rty se rozplývaly v chvále
myšlení se upínalo k Bohu

Učiňme člověka
             se srdcem ryzím
             duší dobrou
             myslí přemýšlivou
             duchem živým

Učiňme člověka
     aby   panoval
             nad   mořskými rybami
                      nebeským ptactvem
                      zvířaty i plazy
             nad   celou zemí
             nad   sebou samým

INSPIRACE č.2 (12.2.99)

předchozí stránka (Poesie Pavla Hurty)následující stránka (Texty)