archiv

 

Liberálové?

Občas se stane, že kdosi kohosi označkuje za liberála, možná právě dnes, po proběhlém aliančním týdnu, stojí za to položit si otázku, kdo je liberál? Jedna definice zní liberalismus je kodifikovaná polovičatost. Liberální teologie pochybuje o Ježíšově existenci a vzkříšení poslala do říše legend. Liberální teologové se přou o to, kdo byl historický Ježíš, hledají pravou podstatu jeho učení, odstraňují pozdější dodatky a pitvají Bibli na kousíčky. Výsledkem je podivná snůška lidských představ, pocitů a domněnek.

Ano, to jsou liberálové, rozhodli se brát si z Bible pouze to jasné a ověřitelné, vědecky doložitelné a lidským rozumem pochopitelné. Takoví lidé skutečně nemohou patřit Pánu Ježíši, když popírají jeho vzkříšení.

Můžeme ale do stejné skupiny lidí zařadit všechny ty evangelíky, husity, katolíky a já nevím koho všeho jen proto, že některé věci vnímají trochu jinak? Je snad liberál někdo, kdo přijal Pána Ježíše do svého srdce, prožil pokání, modlí se, věří ve vzkříšení a nese ovoce Ducha svatého? Ano, občas se může stát, že právě ti, kteří od nás obdrželi nálepku liberál, nesou daleko lepší ovoce než my.

Rádi mluvíme o ekumeně, ale jakým způsobem, když budeme rozdávat nálepky? Namísto spolupráce vršíme barikády. Občas někteří pravda vylezou zpoza své barikády a potřesou si s ostatními pravicí, ale potom zase všichni zalezou za svou barikádu s pocitem, že ti na druhé straně jsou: liberálové, fanatici, sektáři, atp. (každý nechť si dosadí dle libosti). Jak chceme být ekumeničtí, když se ani navzájem neznáme!?

Jednou jsem si povídal s jedním katolíkem o ekumeně. Dospěl jsem k názoru, že si ji (někteří) katolíci představují tak, že se prostě pokorně vrátíme k nim. Ovšem my si musíme přiznat, že si zase často představujeme, že prostě oni přijdou k nám. Není dobré připustit, že Boží řešení může být jiné, než si my představujeme, a že oni nám také mohou mnoho dát?

MaŠ

INSPIRACE č.2 (12.2.99)

předchozí stránka (Nové zpravodajství)následující stránka (Hledá se posluchač)