archiv

 

 

VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU

V dnešním jazykovém koutku uveřejňujeme další tři verše z nového překladu Bible. Bude-li práce pokračovat tempem jako dosud, mohli bychom se tohoto jistě převratného díla dočkat někdy koncem velikonočních prázdnin tohoto roku (zvláště s ohledem na třetí větu). Zároveň Vám s radostí oznamujeme, že jsme v Kumránu vykopali dva dosud nenalezené dodatky knihy Rút. První svitek má název "Bezpečnost práce" a druhý jsme pracovně nazvali "Dožínky". Takže konečně k větám:

Ontogenetický vývoj byl započat Verbálně. Tento Verbální projev nebyl vzdálen trojjediné podstatě našeho bytí, dokonce jím byl.

Živočich zahřměl: Toto jsou ostelocity z mých ostelocitů a muskulární skelet z mého muskulárního skeletu.

Neutečeš! (Prozatímní zkrácená verze knihy Jonáš.)

Ať zacílí zlomek horniny ten, kdo se necítí být kauzálně spojen se špatnými skutky.

Martin Balcar

Přejato z časopisu Bratrstvo 3/98

Řešení je někde na této stránce.

INSPIRACE č.4 (18.6.99)

předchozí stránka (Vykopávky z Kumránu z č.5) následující stránka (Vykopávky z kumránu z č.3)

Řešení: Jan 1,1; Gn 2,23; Jan 2,63;