archiv

 

 

VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU

 

Jazyková komise při časopisu Bratrstvo došla k názoru, že ekumenický překlad Bible je svým archaickým jazykem dnešní mládeži naprosto nesrozumitelný. Proto jsme některé části z Bible přeložili do novějšího jazyka. V každém čísle se budete setkávat se třemi veršíky. Vaším úkolem bude porozumět, o jaký se jedná.

1) Tak ku příkladu přikázání "NEZABIJEŠ" je přeloženo takto: "Nedonutíš jakoukoliv centrální nervovou soustavu k plnému nenávratnému vymizení bioelektrických procesů v ní."

A nyní dva zahřívací verše naostro:

2) "Jsme periodicky dlouhodobě exponováni exitu ve finální podobě díky vazbám k trojjediné podstatě existence, naše situace je ekvivalentní skupině přežvykujících sudokopitníků z čeledi turovitých, determinovaných k jatečnímu zpracování."

3) "Zvěte se viditelnou částí elektromagnetického záření s vlnovou délkou cca 8.107m všeobjímající jeden z mnoha gigantických shluků molekul vzniklých při Velkém třesku. Je iluzorní, aby urbanizovaná krajina situovaná na vertikálně zvrásněnou plochu nebyla odhalitelná.

Martin Balcar

Přejato z časopisu Bratrstvo 3/98

Řešení je někde na této stránce.

INSPIRACE č.3 (12.4.99)

předchozí stránka (Vykopávky z Kumránu ze 4 č.) následující stránka (Rozhovor)

Řešení: Ř8,36; Mt 4,14;