archiv

 

VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU

 

Očekáváme, že vaše přicházejícím jarem občerstvená mysl hravě odhalí původní text Bible v tomto nejmodernějším překladu.

1) Podmínkou participace na postpozemském bytí je jeho zvnitřnění ještě v infantilním stadiu vývoje individua.

2) Dřevina pěstovaná za účelem produkce poživatin je obecně charakterizována chuťovou úrovní jí vyprodukovaných plodů.

3) Celý můj proslov je zacílen i ke zbytku populace: Nechoďte spát!

Martin Balcar

Přejato z časopisu Bratrstvo 6/98

Řešení je někde na této stránce.

INSPIRACE č.7 (21.4.2000)

předchozí stránka (Reflexe) následující stránka (Vykopávky z 6. čísla)

L 18,17; Mt 12,33; Mk 13,37