archiv

 

Erazim Kohák

ZELENÁ SVATOZÁŘ

Několik ukázek z knihy

Když jsem poprvé uviděl knihu Zelená svatozář od Erazima Koháka, nadšeně jsem ji přivítal. Kniha křesťana a ekologa zároveň, to je alespoň pro mě docela terno.

Název knihy souvisí s příběhem otištěným v záhlaví knihy, ten vám přináším na vedlejší straně jako první ukázku. Lidem už došel žlutý lak - zemi postihla globální ekologická krize.

Kniha je členěna do tří částí. První mluví o vztahu člověka ke zvířatům, druhá o vztahu člověka k přírodě jako celku, třetí mluví o strategiích v ekologické etice - způsobech řešení ekologické krize. Kniha není prezentací autorových názorů. Kohák prostě postupně předkládá různé modely vnímání problémů představující neuvěřitelně široké spektrum, často velmi protichůdných názorů. O tom také píše v předmluvě, jejíž část je zde otištěná.

Vlastní Kohákovy názory jsou připojeny v poslední části nazvané: Malé vyznání velké lásky. Osobně jsem od této části očekával určité vyznání víry, bohužel Kohák se zde o své víře v Boha zmiňuje pouze okrajově. Přesto právě tuto část jsem četl s největším zápalem. Kohák tu mluví o svém postoji k jednotlivým ekologickým proudům, které popisuje v předchozích kapitolách, vysvětluje je a dokumentuje vlastními zážitky.

Můžete se zeptat: Proč my, lidé, kterým daná problematika nic neříká, máme něco takového číst. Na to mohu odpovědět, že třeba právě proto, že vám nic neříká, je dobré tuto knihu přečíst a řídit se přitom Kohákovým doporučením, které si můžete přečíst v ukázce.

vydalo SocioLOgické Nakladatelství (SLON), Paha 1998

MaŠ

INSPIRACE č.4 (18.6.99)

předchozí stránka (Pelíšky, Idiot a Hunting)následující stránka (Berani)