reflexe, podoteky

 

O NADĚJI

Některé věci jsou neuchopitelné. Třeba čas. Už jste viděl někdy čas? Někdo zaklepal na dveře a vešel čas? Dejte mi čtvrt metru času a kousek navíc na záložky? Ne, to není z mé hlavy, tak to řekl už pan Werich v kterési forbíně. Ale přesto, už jste viděli čas?
 
Křižovatka před pardubickým stadionem Nebo pravda. Můžete říct, že držíte pravdu pevně ve svých rukou a ani kousek vám neupadne?
 
Nebo naděje. Už jste viděli naději? Jak vypadá? Kolik váží? Kde se kupuje? Že se ptám jako ignorant? Ale cožpak není tolik lidí, kteří neví, co je to naděje. Už dávno ji pohřbili a prožívají svůj život tak nějak den po dni, měsíc po měsíci, rok po roce.
 
Existuje naděje?
 
Bible říká, že ano. Dokonce říká, že pro její nabytí stačí velmi málo. I když zároveň velmi mnoho - pozvat k sobě domů jejího dárce.
 
Lze vidět naději?
 
Ano. Viděl jsem ji v očích slepců. V očích lidí připoutaných na invalidní vozík. V očích starců, kteří velmi dobře věděli, že jejich cesta nekončí, ale vede domů.

MaŠ

předchozí stránka (Překvapivě snadné řešení)následující stránka (Agentura CANARD)