reflexe, podoteky

 

PŘEKVAPIVĚ SNADNÉ ŘEŠENÍ

zřícenina tvrze - zámku Zásadka Překvapivě snadné řešení, stálo kdysi na tabuli pověšené na fasádě jednoho českobudějovického domu. Ten dům byl obehnán kovovým plotem. Avizované překvapivě snadné řešení spočívalo ve způsobu jeho "rekonstrukce". Uvozovky ve slově rekonstrukce jsou velmi případné. Ona totiž zmíněná stavební firma vybourala vše, co v objektu vybourat šlo. Zůstala pouze fasáda.
 
Nutno uznat, že jde skutečně o řešení mnohem snazší, než je pečlivá rekonstrukce. Přijdeme sic o nějaké ty staré trámy, možná renesanční malby nebo barokní trámový strop. Přijdeme o onen nepolapitelný fenomén ošlapaných schodů a ohlazených klik. Genius loci se tomu říká. Ovšem jde přece o překvapivě snadné řešení.
 
Na tomto místě bych mohl skončit, ale vězte, že to vše je vlastně jenom jakési uvedení do děje. Ilustrace čehosi jiného. Překvapivě snadná řešení se totiž mohou vyskytovat i jinde. Ve společnosti, v rodině, v církvi… I tady můžeme všechno zbourat a stavět znova, ignorujíce to staré, s pohledem upřeným do budoucna a s pocitem, že to nové bude lepší. I tady mají překvapivě snadná řešení nepopiratelný půvab. Že při tom přijdeme o nějaké ty hodnoty? Stará a zaprášená moudra? O historickou paměť? Že naše právě se probouzející současnost třeba neví nic o mistru Jeronýmovi, ani o Janu Blahoslavovi, nic o tolerančním patentu, ani ostnatých drátech…? Taky se nám může stát, že v naší krásné, nablýskané a oslňující novostavbě nebude k žití.

MaŠ

předchozí stránka (Dobré dílo)následující stránka (O naději)