úvodník

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Musím se vám přiznat, že často zápasím s nedostatkem jisté zpětné vazby. Mám zaplnit reflexe tématy, které jsou jaksi neduchovní? Ale vždyť přece nežijeme ve vzduchoprázdnu. Témata, jako právě ta v reflexích tohoto čísla, jsou tématy, která se dotýkají každého člověka. Každý se s nimi musí nějakým způsobem vypořádat. Jiná věc je to, zda-li se myšlenky příliš neopakují, pouze pokaždé zabaleny v jiném hávu. Každopádně bych velmi uvítal, nějaké ty přispěvatele, pokud o někom víte, nebo pokud se sami cítíte povolaní chopit se pera, neváhejte a pište. Také můžete vyplnit anketu, to je vůbec nejlepší způsob, kterak získat zpětnou vazbu.
 
Novinkou reflexí je taková drobná potměšilost: Agentura CANARD, alespoň pokud je mi známo, neexistuje. To slovíčko znamená v angličtině novinářskou kachnu.
 
Rozhovor tohoto čísla je pro mě takovým velice milým a osvěžujícím čtením. Libor mě tak trochu překvapil. S tajemným úsměvem odjel do Hořic, natočil tam skvělý rozhovor s bratrem Pokorným a potom mi jej poslal na E-mail. Vůbec přitom myslím nevadí, že rozhovor s tímto člověkem už jednou v Inspiraci byl.
 
Tímto rozhovorem také počíná cosi, co asi bude v budoucnu běžnější, totiž rozdíly v papírové a internetové verzi Inspirace. Je to dáno tím, že internet umožňuje uveřejňovat rozsáhlejší články. Proto tento rozhovor, který v papírové podobě zabírá tři stránky, má ve skutečnosti téměř dvojnásobný rozsah. Vy si můžete vybrat, zda-li číst onu zkrácenou verzi, která je totožná s papírovou verzí, a nebo si přečíst rozhovor v celku.
 
Poesie: Netroufám si ji ještě komentovat, poté co jsem si dovolil vám předložit plody svých vlastních poetických nálad… Pouze dodám, že i v tomto případě si v internetové verzi můžete vybrat, zda-li číst pouze výběr, nebo se chcete prokousat vším, co jsem ochoten zveřejnit.
 
Recenze jsou dnes ryze literární. Zbývá již pouze zmínit inovaci na poslední straně a také nový rejstřík, který by měl pomoci pohodlé orientaci v časopise. snad vám budou tyto inovace k užitku, což je ostatně mé přání týkající se všech příspěvků nejen tohoto čísla.

Martin Šanda

Obsahnásledující stránka (Dobré dílo)