vykopávky z Kumránu

 

VYKOPÁVKY
Z KUMRÁNU

 

Očekáváme, že vaše přicházejícím jarem občerstvená mysl hravě odhalí původní text Bible v tomto nejmodernějším překladu.

1) Podmínkou participace na postpozemském bytí je jeho zvnitřnění ještě v infantilním stadiu vývoje individua.

2) Dřevina pěstovaná za účelem produkce poživatin je obecně charakterizována chuťovou úrovní jí vyprodukovaných plodů.

3) Celý můj proslov je zacílen i ke zbytku populace: Nechoďte spát!

řešení!

Martin Balcar

Přejato z časopisu Bratrstvo 6/98

V archivu najdete vykopávky z minulých čísel: 6. 5. 4. 3.

předchozí stránka (Kurz politického tance)následující stránka (Boží slovo - zlatá žíla v šedém kameni Bible?)